A Gestior Quimics SL realitzem desinfeccions professionals especialitzades per eliminar de forma eficaç i segura bacteris i virus, com el coronavirus causant de la CoVid-19.

  • Oferim l´opció d´implantar plans de desinfecció preventiva amb actuacions periòdiques.
  • Realitzem serveis puntuals, tant preventius com curatius.
  • Dissenyem solucions a mida per crear entorns segurs a tot tipus d’espais.
  • Desinfecció ambiental i de superfícies a establiments, empreses, habitatges, comunitats de veïns, flotes de vehicles, etc.

Un servei professional certificat i qualificat

Gestior Quimics SL està inscrit al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides (Registre ROESB: 0124-GAL-SCO)

Comptem amb tècnics formats, que són els únics capacitats per aplicar biocides d’ús per professional especialitzat.

Després de cada servei s’emet certificat en què es detalla amb exactitud el registre sanitari del biocida emprat, la metodologia, les zones tractades i la data de l’actuació.

Els desinfectants empleats estan inclosos als Llistats del Ministeri de Sanitat, i són efectius davant de virus amb embolcall (UNE 14476), com el SARS-CoV-2.

Un mètode a la mida de cada instal·lació

Gestior Quimics SL selecciona la tècnica adequada per desinfectar qualsevol tipus d’espai, minimitzant els riscos i amb el mínim impacte a l’activitat de l’empresa. En tots els casos s’ha de comunicar als usuaris de la instal·lació la data i l’hora prevista per al tractament, així com les mesures que cal adoptar.

La nebulització ambiental

Facilita la dispersió del desinfectant, cosa que permet tractar espais de grans dimensions de forma ràpida i eficaç. Està indicada per a llocs amb superfícies delicades o que presenten zones de difícil accés, evitant la humectació excessiva de les superfícies.

Sempre que sigui possible es recomanarà fer servir aquesta metodologia.

Precaucions

Les àrees tractades han de ser desallotjades durant el tractament.

Cal respectar un termini de seguretat de 3 hores després de laplicació.

Cal ventilar l’àrea tractada després del tractament.

La polvorització

Aquesta metodologia està indicada per tractar superfícies poc poroses on no hi ha elements sensibles, i que no poden ser desallotjades després de l’aplicació. L‟afectació al‟activitat de l‟empresa és mínima.

Precaucions

La zona tractada ha de ser desallotjada únicament durant la realització del tractament.

No presenta un termini de seguretat.

Cal ventilar les àrees tractades després de l’aplicació.

Aplicació manual.

Està indicada per desinfectar superfícies o objectes de mida petita on no hi ha la possibilitat d’aplicar el biocida mitjançant altres metodologies.

Consisteix en el fregat amb baieta impregnada a la solució desinfectant.

Laplicació mitjançant aquesta tècnica no presenta termini de seguretat.

Enviar un missatge

Envia´ns un missatge i et respondrem el més ràpid possible!