Control de plagues

Control de plagues urbanes, rosegadors, paneroles, formigues, mosquit tigre, paràsits, entre d’altres.

TRACTAMENTS CONTRA LA COVID-19

Gestior Quimics SL selecciona la tècnica adequada per desinfectar qualsevol tipus d’espai, minimitzant els riscos i amb el mínim impacte a l’activitat de l’empresa. En tots els casos s’ha de comunicar als usuaris de la instal·lació la data i l’hora prevista per al tractament, així com les mesures que cal adoptar.

Neteja i Desinfecció d’arxius i documents

Correcció de patologies concretes que afecten al paper, fusta, teixits, fongs, bacteris i insectes com els Tissanurs, corcs, etc.

CORCS i TÈRMITS

Departament tècnic especialitzat en tractaments per organismes xilòfags com fongs de putrefacció, corcs i tèrmits que afecten les estructures dels edif icis, fusta ornamental, mobiliari i patrimoni en format paper, fusta, fibres vegetals, materials orgánrcos en general.

Enviar un missatge

Envia´ns un missatge i et respondrem el més ràpid possible!