Recursos i Experiència

RECURSOS

Moltes de les patologies actuals necessiten d’actuacions concretes. Per realitzar-les serà precís saber dades concretes dels organismes: Plaga, dades biològiques, costums, cicles reproductius, etc… també pot ser que tinguem rastres de les afeccions i desconeixem qui o que les ha produït, en aquests casos la nostre empresa disposa d’un servei de tecnologia punta.

L’empresa del grup Gestior, D.E.M (diagnostics biòlògics dels edificis malalts) disposa de les tècniques específiques per la detecció i classificació dels organismes plaga ja siguin aquest microorganismes, artropodes, múrids i d’altres

En el cas dels organismes xilòfags es convenient tres sistemes:

  • Sistema d’ones sonores «Termitec»
  • «Tramex ME»
  • Cates físiques

Al alimentar-se i produir les seves activitats vitals, produeixen un sons característics, aquest són captats per el sistema termitec i interpretats informàticament donant totes les dades necessaries per saber quin és l’organisme o organismes que ens estan afectant.

En el cas dels tèrmits aquest produeixen un grau d’humitat determinant alhora de realitzar les seves activitats. Aquest paràmetre és mesurat per l’aparell tramex ME.

Per últim la professionalitat dels tècnics permet que poguem descobrir físicament les afeccions dels organismes xilòfags.

EXPERIÈNCIA

La nostra experiència és va produint gràcies a la confiança que han dipositat en nosaltres els més de 600 clients que ens han permès solucionar-lis infinitats de problemes i evitar-lis d’altres de la manera més ràpida, assenyada i eficaç.

Mereixen destacar els tractaments molt específics dirigits a Museus, Arxius i Biblioteques, no només dins el nostre àmbit territorial, sinó també a la resta de l’Estat Espanyol i el Principat d’Andorra.També cal esmentar que dins el nostre grup de clients es destaquen diverses Institucions com, per exemple, Generalitat de Catalunya, amb les seves Conselleries Centrals i Provincials, diputacions, ajuntaments, diversos estaments públics i privats.

Com a punt de referència esmentem algunes de les entitats i institucions on aportem els nostres serveis:

1. Els quasi 90 ajuntaments ens representa una experiència de tractament i controls, periòdics, de més de:

  • 250 Escoles Públiques.
  • 100 Guarderies Infantils.
  • 60 Casals d’Avis.
  • 40 Centres Cívics.
  • 120 Instal·lacions Esportives
  • 85 Edificis Ajuntaments.
  • 60 Edificis Culturals, etc…

2. Unes 300 empreses privades de diferents àmbits i diversos particulars, reben els nostres serveis d’una manera totalment personificada i selectiva en cada cas.

Enviar un missatge

Envia´ns un missatge i et respondrem el més ràpid possible!