Gestior Químics S.L. es conscient de que l’excel·lència en el servei
s’aconsegueix també a través de la qualitat i garantia dels proveïdors amb els
que hi col·laborem.

Amb aquesta finalitat realitzem el següents punts:


1) Treballar dia a dia en la incorporació de polítiques de desenvolupament
sostenible en les relacions amb els nostres proveïdors.


2) Hem implementat el Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001:2015) amb la
finalitat d’assegurar la bona elecció dels nostres proveïdors a través de
l’avaluació continua dels mateixos.

Veure Document Complet