POLITICA DE QUALITAT

“ACONSEGUIR LA CONFIANÇA DELS NOSTRES CLIENTS PER TAL QUE L’EMPRESA PUGUI SATISFER ELS SEUS REQUISITS ARA I SEMPRE”

I per tal d’aconseguir aquesta confiança ens centrarem en els següents aspectes fundamentals:

* Definició correcta i precisa dels procediments a seguir en tots els departaments.
* Definició correcta de las responsabilitats, funcions i relacions de tot el personal que realitza, dirigeix i verifica les feines que incideixin en Qualitat.
* Anàlisis de las desviacions succeïdes, per aprendre i així poder evitar-ne de noves.
* Atenció a la satisfacció de las necessitats i expectatives del client.
* Definició i satisfacció de tots els requisits aplicables als nostres serveis.
* El compromís de complir amb els requisits reglamentaris aplicables als nostres serveis.
* Enfocar la millora continua dels processos.
* Definició d’objectius anuals per l’empresa i el seu seguiment.
* El compromís de minimització de residus i correcta gestió.

Gener 2022

La Administradora.

Política de Sistema Integral de Gestió_2022