Política de PRIVACITAT

Avís Legal i Política de Privadesa.

Objecte Social. GESTIOR QUÍMICS S.L. (d’ara endavant GESTIOR QUIMICS), és una empresa dedicada a la desinfecció-desinsectació-desratització.

Identificació. En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web gestiorquimics.com .

Denominació: GESTIOR QUIMICS S.L.

Domicili: Plaça St. Joan, 7 08211 Castellar del Vallès Barcelona

Telèfon: 93 714 34 69

Email: gestiorquimics@gestiorquimics.com

CIF:

Inscripció registral:

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a GESTIOR QUIMICS es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de GESTIOR QUIMICS.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de dites dretes per part de GESTIOR QUIMICS tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

GESTIOR QUIMICS, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

GESTIOR QUIMICS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del nostre formulari de contacte seran tractats amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis i donar contestació i gestionar les seves consultes.

A través de l’emplenament del formulari de contacte de la Web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a GESTIOR QUIMICS, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas GESTIOR QUIMICS, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, a qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): GESTIOR QUIMICS S.L.

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

GESTIOR QUIMICS recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privadesa. També consent expressament l’accés de TOI TOI al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre activitats o serveis oferts per GESTIOR QUIMICS apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, li informem que les dades personals dels seguidors de GESTIOR QUIMICS a les xarxes socials, seran incorporats a un fitxer que el seu titular és GESTIOR QUIMICS amb la finalitat de mantenir-li informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats i serveis oferts per GESTIOR QUIMICS.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. GESTIOR QUIMICS no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a GESTIOR QUIMICS la cancel·lació dels mateixos.

A qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a GESTIOR QUIMICS. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable (contacte): GESTIOR QUIMICS S.L.

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per GESTIOR QUIMICS, per això, GESTIOR QUIMICS no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Política de cookies (UE)